Det siger kunderne

Det siger kunderne

Regionsdirektør Søren Melgaard Hansen, Elite Miljø A/S og DFD A/S

”Jeg har flere gange valgt Kirsten Floris, FLORIS Consult, og Susan Møller, Råd om Undervisning og Uddannelse, til udviklingsopgaver. Første gang var i mit job i rengøringsvirksomheden Elite Miljø, hvor de bistod os i et større projekt ’Sikker kommunikation i Elite Miljø’ – med udvikling af redskaber til introduktion af nye medarbejdere og til kommunikationen mellem medarbejdere, leder og kunde – fx korte instruktionsfilm, introduktioner til jobbet, miniparlør mv. Senest i 2020 har jeg brugt dem i De forenede Dampvaskerier, DFD, til at informere og inspirere vore lokale vaskerier om, hvordan de kan arbejde med efteruddannelse. Jeg har nydt godt af en troværdig, engagerende og topprofessionel konsulentbistand. De har demonstreret viden om målgruppen og branchen, mestret dialog på alle niveauer i vores virksomhed og leveret resultater og bidrag i et udviklende og berigende projektsamarbejde.”

Projektchef Magnus Købke, Transportens Udviklingsfond

”I Transportens Udviklingsfond valgte vi at bruge Kirsten Floris, Susan Møller og Lisbeth Jakobsen som konsulenter til et større udviklingsprojekt, projekt BASIS. Formålet var, at 900 transportvirksomheder, medlemsvirksomheder i ATL/DI fik god og nyttig information om efteruddannelse af deres chauffører og lagermedarbejdere. Resultaterne var bedre end forventet. 381 virksomheder – store som små – fik besøg på matriklen og rådgivning om, hvordan de konkret kunne arbejde med efteruddannelse netop hos dem. Mange valgte at sætte efteruddannelse i gang for deres medarbejdere, ligesom der blev sat forskellige lokale udviklingsprojekter i værk, fx systematisk planlægning og gennemførelse af screening og uddannelse, informationsmøder for chauffører og lagermedarbejdere og app-kurser.  Kirsten, Susan og Lisbeth var som uvildige konsulenter gode til at give virksomhedsnær rådgivning og prioritere virksomhedernes behov og ønsker. Denne rådgivning har været afgørende for den store succes, vi har opnået med gennemførelsen af projekt BASIS.”

Christina Bentzen, HR-manager i Euromaster A/S - og tidligere Danske Fragtmænd

”Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Kirsten om et ambitiøst landsdækkende uddannelsesinitiativ, Moduluddannelsen, som Danske Fragtmænd i 2015 startede op for 550 timelønnede terminal- og lagerarbejdere. Projektet var stort og lykkedes kun via en strategisk og systematisk uddannelsesplanlægning, hvor der fra start var arbejdet med formål og økonomi, en plan for involvering af driftsenheder rundt i landet, kvalificeret udvælgelse af udbyder og en god plan for information og motivation af medarbejderne. Kirsten er en sand projekt- og medspiller, og det var en fornøjelse at se, hvordan hun havde styr på alle muligheder i et sådant projekt. Kirsten var proaktiv, velforberedt og i den grad givende både internt i virksomheden og eksternt. Kirsten har en stor del af æren i, at Danske Fragtmænd i 2018 vandt prisen “Året bedste uddannelsestilbud til voksne”.

Konsulent Niels-Erik Stahl, Industriens Uddannelser

”I Industriens Uddannelser har vi brugt FLORIS Consult ved Kirsten Floris til flere analyse- og udviklingsprojekter – fx analyse af mindre og mellemstore virksomheders behov for AMU-kurser, udvikling af undervisermanualer og inspirationskatalog til undervisere, guide til beskrivelse af AMU-kurser o.a. Involvér dig aktivt og personligt, syntes at være et varemærke for Kirsten. Essensen af samarbejdet med Kirsten er, at hun engagerer sig stærkt, dygtigt og professionelt i de projekter, hun involverer sig i. Kirsten er en kapacitet, som har en unik indsigt i hele uddannelsesområdet, og som kender både virksomheder og skoler. Vi har erfaret, at vi får rigtig meget kvalitet for vores investering.”

Ledende oversygeplejerske Lone Glistrup, Urologisk Afdeling, Næstved Sygehus.

”Vi har gjort brug af Kirsten Floris fra FLORIS Consult til et projekt om Social Kapital, som vi har gennemført i 2015. Kirsten har meget professionelt og kompetent ført afdelingen gennem projektets aktiviteter, interviews med de forskellige faggrupper, udformning af inspirationskatalog og planlægning og facilitering af temakonference for 60 ansatte og ledere i afdelingen. Kirsten har haft nogle rigtigt gode forslag til aktiviteter, som vi har drøftet og efterfølgende besluttet i styregruppen. Der har været stor tillid til Kirsten fra alle ansatte i afdelingen, og kun positive evalueringer fra alle medarbejdere i afdelingen i forhold til processen, hvor de oplever, der har været et spændende indhold og meget kvalificerede planer, rapporter og oplæg fra Kirsten. Vi kan varmt anbefale Kirsten til andre organisationer, der skal bruge en professionel og kompetent konsulent til et lignende udviklingsarbejde.”

Udviklingskonsulent Charlotte Andersen, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

”Arbejdsmarkedsafdelingen i Region Hovedstaden gennemførte fra 2008 til 2010 et stort udviklingsprojekt for udenlandske læger i 21 hospitalsafdelinger på syv hospitaler og i psykiatrien i Regionen. Formålet var at bedre kommunikation mellem læger, patienter, pårørende og kolleger. Og målet var at gennemføre en målrettet og samlet indsats for de udenlandske læger – og at udvikle og gennemføre modeller for holdbaseret og individuel undervisning og træning af de udenlandske læger.

Vi valgte at bruge Kirsten Floris, FLORIS Consult til projektsparring gennem forløbet og til at lave 11 strategiske afdelingsportrætter, hvor ledelse og kolleger bidrog med viden, erfaringer og gode råd med udenlandske læger på afdelingen. Derudover bidrog hun med portrætartikler og slutrapportering.

Det viste sig hurtigt at være et klogt valg. Kirsten Floris kvalificerede og målrettede hele processen. Der var absolut ingen slinger i valsen. Alt blev afleveret til aftalt tid, og med den forventede høje kvalitet. Jeg er overbevist om, at Kirstens mangeårige projekterfaring har tilført vores projekt nogle perspektiver og løsninger, som i sidste instans har betydet, at vi nåede flot i mål.”

Generalsekretær Niels Glahn, FFD

”Vi har i FFD brugt FLORIS Consult ved Kirsten Floris i flere omgange. Sidst var det til at gennemføre en evaluering af et forsøg med nedsættelse af mindstealderen på ungdomshøjskoler i perioden 2007-2013. Evalueringen dannede grundlag for en lovændring i fbm revision af Lov om Folkehøjskoler. Vi var meget tilfredse med opgaveløsningen. FLORIS Consult iværksatte et forløb med en god projekt- og tidsstyring, hvor alle bidragsydere blev inddraget på eksemplarisk vis til en kompetent løsning af opgaven.”

Adm. direktør Frank Mathiasen, Renex Gruppen A/S

“Det har været en god investering at deltage i udviklingsprojektet “Morgendagens praksis”, som vi har glædet os meget over. Det har modnet virksomheden, igangsat tanker, tiltag og nye vaner både i ledelsen og blandt de udførende medarbejdere. Kirsten Floris hjalp os med et virksomhedsportræt, og gav os herefter god rådgivning om kompetenceudvikling for mellemledere og medarbejdere, kundetilfredshedsanalyse, APV og medarbejderudviklingssamtaler. Hun har været en utrolig positiv person at arbejde sammen med, og alle i huset har følt et dejligt forfriskende pust, når hun var på besøg. Hendes engagement, indsigt i mange emner som ikke lige “falder for” – og hurtige reaktion på at indsamle relevant viden og bidrage med løsningsforslag har været en dejlig oplevelse”.

Kursuschef Jette Elkjær og projektleder Charlotte Knudsen, Niels Brock, Copenhagen Business College

“Niels Brock, Copenhagen Business College, blev af Undervisningsministeriet udvalgt som én af 15 erhvervsskoler i Danmark til at bidrage til det nationale udviklingsprogram, “Kompetencecentre i lærende regioner”. Udviklingsprogrammet havde sigte på at udvikle dialogen og samarbejdet med mindre og mellemstore virksomheder om kompetenceudvikling af medarbejderne. Vi valgte at gøre brug af FLORIS Consult og redskabet, virksomhedsportrætter, som en ydelse til virksomhederne. Vi har i projektet gennemført 24 virksomhedsportrætter for vidt forskellige virksomheder.

Vi har hele vejen igennem oplevet et godt samarbejde med FLORIS Consult ved Kirsten Floris. Hun magter professionelt de mange niveauer i virksomhedssamarbejdet og har været en værdsat sparringspartner i det fælles samarbejde om opgaven med vore interne virksomhedskonsulenter, projektledere og undervisere. Resultatet oplever vi ved en markant styrkelse af vores kunderelationer og en ny tilgang til samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsessteder”.

Fuldmægtig Anita Lindquist, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

“Det Humanistiske Fakultet havde brug for at få undersøgt kompetencebegrebet til bunds og i et historisk perspektiv. Vi valgte Kirsten Floris, FLORIS Consult, til opgaven. Hun udarbejdede rapporten “Kompetencelandskabet” og gav os sparring i den videre proces med at introducere kompetencetænkning i studieordninger og studiepraksis på Humaniora. Vi havde en positiv oplevelse af konsulentbistanden fra Kirsten Floris, som udviste et stort engagement i udviklingsprojektet”.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.