Virksomhedsportræt – et kompetenceeftersyn

Vær klar på kompetencerne i tide, så medarbejdere og ledelse er klar til morgendagens opgaver.

Har ledelse og medarbejdere et fælles billede af opgaver og kompetencer i morgendagens praksis på jeres virksomhed? Hvordan oplever medarbejdere og mellemledere forandringer i organisationen og foranderlighed på jobbet? Hvordan kan virksomheden sætte scenen for læringsaktiviteter med mening og effekt?

Med et virksomhedsportræt får I som virksomhed et strategisk eftersyn og forsyn på kompetencerne. Det er en enkel metode til at afklare kompetencebehov, målrette kompetenceudvikling til fremtidens opgaveløsning og styrke forankring af ny viden i hverdagen. Virksomhedsportrættet baserer sig på fokusgruppeinterviews med ledelse og medarbejdere samt viden om de historiske afsæt og de strategiske mål.

Virksomhedsportrættet giver ledelse og medarbejdere et fælles billede af:

  • Forandringer og foranderlighed på jobbet og i organisationen
  • God aktuel praksis og ønsker til fremtidig praksis med kompetenceudvikling
  • Værdier på jobbet og i organisationen
  • Strategiske nøglekompetencer i morgendagens praksis for virksomheden
  • Udviklingstemaer og forslag til relevante udviklingsaktiviteter og –metoder.
Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk