Seminarer og konferencer

Der er mange forventninger og forberedelser til det årlige seminar for ledelse og medarbejdere.

Hvordan tilrettelægges det årlige temaseminar på virksomheden, så det "sætter spor"? Hvem kan I trække ind som inspirerende igangsættere - og hvordan kan I involvere deltagerne på den rette måde, så de både får input og kan bruge og fastholde oplevelser og viden fra dagen?

FLORIS Consult har forestået store som små seminarer og konferencer.

FLORIS Consult bidrager på forskellige niveauer med:

  • Skræddersyet tilrettelæggelse af seminarer, konferencer og kurser
  • Idéudvikling, tilrettelæggelse og planlægning, budgetlægning og –styring
  • Undervisning og foredrag på seminarer, konferencer og kurser
Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk