Det siger kunderne

Konsulent Niels-Erik Stahl, Industriens Uddannelser

"I Industriens Uddannelser har vi i 2012-13 brugt FLORIS Consult ved Kirsten Floris til to større analyse- og udviklingsprojekter. Det ene projekt havde fokus på en analyse af mindre og mellemstore virksomheders behov for AMU-mål og uddannelser inden for Arbejdets Organisering samt udarbejdelse af fire undervisermanualer, der skal støtte udbydere og undervisere i en større og mere kvalificeret indsats over for MMV-virksomhederne. I dette projekt varetog Kirsten Floris opgaven i et samarbejde med Susan Møller, Råd om Uddannelse og Undervisning. Det andet projekt omfattede udarbejdelse af et inspirationskatalog til undervisere i forbindelse med et nyt uddannelsesmål, "Den personlige uddannelses- og jobplan".

Involvér dig aktivt og personligt, syntes at være et varemærke for Kirsten. Essensen af samarbejdet med Kirsten er, at hun engagerer sig stærkt, dygtigt og professionelt i de projekter, hun involverer sig i. Kirsten er en kapacitet, som har en unik indsigt i hele uddannelsesområdet, og som kender både skoler og virksomheder. Industriens Fællesudvalg lægger i 2014 op til et fortsat samarbejde med FLORIS Consult i kommende udviklingsopgaver. Vi har erfaret, at vi får rigtig meget kvalitet for vores investering."

Ledende oversygeplejerske Lone Glistrup, Urologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Vi har gjort brug af Kirsten Floris fra FLORIS Consult til et projekt om Social Kapital, som vi har gennemført i 2015. Kirsten har meget professionelt og kompetent ført afdelingen gennem projektets aktiviteter, interviews med de forskellige faggrupper, udformning af inspirationskatalog og planlægning og facilitering af temakonference for 60 ansatte og ledere i afdelingen. Kirsten har haft nogle rigtigt gode forslag til aktiviteter, som vi har drøftet og efterfølgende besluttet i styregruppen. Der har været stor tillid til Kirsten fra alle ansatte i afdelingen, og kun positive evalueringer fra alle medarbejdere i afdelingen i forhold til processen, hvor de oplever, der har været et spændende indhold og meget kvalificerede planer, rapporter og oplæg fra Kirsten.

Vi kan varmt anbefale Kirsten Floris til andre organisationer, der skal bruge en professionel og kompetent konsulent til et lignende udviklingsarbejde.

Forstander Rie Nielsen, Hovedstadens Ordblindeskole

"Hovedstadens Ordblindeskole har haft glæde af Kirstens professionelle konsulentbistand igennem det seneste år.

Kirsten har et stærkt talent for at skabe og tydeliggøre strukturer og tidsforløb, så alle i organisationen oplever sig set, medinddraget og forstået. Det har betydet, at samtlige medarbejdere har været aktive i et udviklingsprojekt, hvor alle har bidraget til en handleplan, så der nu foreligger et færdigt og helstøbt produkt som pejlemærke ind i fremtiden.

Det er derfor ikke sidste gang, at Hovedstadens Ordblindeskole gør brug af Kirsten som proceskonsulent i udviklingsøjemed."

Regionsdirektør Søren Melgaard Hansen, Elite Miljø A/S

"Elite Miljø A/S gennemførte i perioden 2009 - 2011 udviklingsprojektet, Sikker kommunikation i Elite Miljø, med støtte fra Forebyggelsesfonden. Vi ønskede eftersyn og udvikling af vores skriftlige kommunikation mellem ledelse, rengøringsassistent og kunde.

Vi valgte Kirsten Floris, FLORIS Consult, og Susan Møller, Råd om Undervisning og Uddannelse til at bistå os med et eftersyn på praksis, udvikling af relevante redskaber og projektkoordinering. Det har været en absolut god investering og oplevelse.

Vi har fået resultater og redskaber, vi kan bruge på den korte og lange bane, fx korte instruktionsfilm, skriftlige introduktioner til jobbet, miniparlør og tablet pc´er på rengøringsvognen. Og vi har nydt godt af en troværdig, engagerende og topprofessionel konsulentbistand. De har demonstreret viden om målgruppen og branchen, mestret dialog på alle niveauer i vores virksomhed - og leveret resultater og bidrag i et udviklende og berigende projektsamarbejde."

Udviklingskonsulent Charlotte Andersen, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

"Arbejdsmarkedsafdelingen i Region Hovedstaden gennemførte fra 2008 til 2010 et stort udviklingsprojekt for udenlandske læger på 21 hospitalsafdelinger på syv hospitaler og i psykiatrien i Regionen. Formålet var at gennemføre en målrettet og samlet indsats for de udenlandske læger - og at udvikle og gennemføre modeller for holdbaseret og individuel undervisning og træning af de udenlandske læger i kommunikationen med patienter, pårørende og kolleger.

Vi valgte at bruge Kirsten Floris, FLORIS Consult til projektsparring gennem forløbet og især til at lave 11 strategiske afdelingsportrætter, hvor ledelse og kolleger bidrog med viden, erfaringer og gode råd med udenlandske læger på afdelingen. Hun har også bidraget med en række portrætartikler og den afsluttende rapportering.

Det viste sig hurtigt at være et klogt valg. Kirsten Floris kvalificerede og målrettede hele processen. Der var absolut ingen slinger i valsen. Alt blev afleveret til aftalt tid, og med den forventede høje kvalitet. Jeg er overbevist om, at Kirstens mangeårige projekterfaring har tilført vores projekt nogle perspektiver og løsninger, som i sidste instans har betydet, at vi nåede flot i mål."

Adm. direktør Frank Mathiasen, Renex Gruppen A/S

"Det har været en god investering at deltage i udviklingsprojektet "Morgendagens praksis", som vi har glædet os meget over. Det har modnet virksomheden, igangsat tanker, tiltag og nye vaner både i ledelsen og blandt de udførende medarbejdere. Kirsten Floris hjalp os med et virksomhedsportræt, og gav os herefter god rådgivning om kompetenceudvikling for mellemledere og medarbejdere, kundetilfredshedsanalyse, APV og medarbejderudviklingssamtaler. Hun har været en utrolig positiv person at arbejde sammen med, og alle i huset har følt et dejligt forfriskende pust, når hun var på besøg. Hendes engagement, indsigt i mange emner som ikke lige "falder for" – og hurtige reaktion på at indsamle relevant viden og bidrage med løsningsforslag har været en dejlig oplevelse".

Kursuschef Jette Elkjær og projektleder Charlotte Knudsen, Niels Brock, Copenhagen Business College

"Niels Brock, Copenhagen Business College, blev af Undervisningsministeriet udvalgt som én af 15 erhvervsskoler i Danmark til at bidrage til det nationale udviklingsprogram, "Kompetencecentre i lærende regioner". Udviklingsprogrammet har sigte på at udvikle dialogen og samarbejdet med mindre og mellemstore virksomheder om kompetenceudvikling af medarbejderne. Vi valgte at gøre brug af FLORIS Consult og redskabet, virksomhedsportrætter, som en ydelse til virksomhederne. Vi har i projektet gennemført 24 virksomhedsportrætter for vidt forskellige virksomheder.

Vi har hele vejen igennem oplevet et godt samarbejde med FLORIS Consult ved Kirsten Floris. Hun magter professionelt de mange niveauer i virksomhedssamarbejdet og har været en værdsat sparringspartner i det fælles samarbejde om opgaven med vore interne virksomhedskonsulenter, projektledere og undervisere. Resultatet oplever vi ved en markant styrkelse af vores kunderelationer og en ny tilgang til samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsessteder".

Fuldmægtig Anita Lindquist, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

"Det Humanistiske Fakultet havde brug for at få undersøgt kompetencebegrebet til bunds og i et historisk perspektiv. Vi valgte Kirsten Floris, FLORIS Consult, til opgaven. Hun udarbejdede rapporten "Kompetencelandskabet" og gav os sparring i den videre proces med at introducere kompetencetænkning i studieordninger og studiepraksis på Humaniora. Vi havde en positiv oplevelse af konsulentbistanden fra Kirsten Floris, som udviste et stort engagement i udviklingsprojektet"

Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk