Etik

Udgangspunktet for hver enkelt opgaveløsning er en behovsorienteret, dialogisk og målrettet tilgang til opgaveløsningen. Det betyder:

 • At dialogen med kunden er præget af åbenhed og udvikling
 • At læreprocessen håndteres ud fra både individets og organisationens udviklingsbehov
 • At relevante nøglemedarbejdere og mellemledere involveres, så viden forankres i hverdagens praksis
 • At der arbejdes ud fra et før-, under-, og efterperspektiv på igangsatte læreprocesser
 • At fremme et virksomt og frugtbart samspil mellem virksomhedsintern læring og ekstern læring på uddannelsessteder
 • At læreprocesser rummer afveksling, succes´er og handlinger
 • At være en konsulentvirksomhed, hvor der hele tiden udvikles og formidles ny viden.

Gode resultater opnås igennem:

 • God og grundig forberedelse
 • Involvering af relevante aktører – på alle niveauer i organisationen
 • Planlagt og realistisk implementering

Som virksomhed stiller det følgende krav til organisationen:

 • Strategisk tilgang til opgaveløsningen
 • Ejerskab til projektet
 • Ledelses- og medarbejderinvolvering
 • Aftaler om tid og ressourcer til procesarbejdet
Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk