Kompetenceudvikling i organisationer

Kompetencer og læring er kernen i at få ønskede forandringer til at virke i hverdagen for mennesker og organisationer.

Hvilke forandringer forudser og ønsker I for de næste 3 år? Hvordan får I jeres strategiske forretningsmål til at leve i hverdagen? Hvilke kompetencer skal I bevare, hvilke skal I udvikle - og hvilke skal I måske sige farvel til? Hvordan sikrer I, at de ønskede kompetencer i morgendagens praksis er kendt, anerkendt og anvendt af alle i organisationen?

FLORIS Consult har mange års erfaring med rådgivning og redskaber til virksomheder, der ønsker sparring og inspiration til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning, medvirken i udviklingsprojekter og "HR-bistand på deltid".

Din organisation kan fx bruge FLORIS Consult til:

  • Rådgivning og sparring
  • En analyse af behov for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling
  • En udviklingsstrategi og en konkret kompetenceplan
  • Systematisk uddannelsesplanlægning for eksterne og interne læringsaktiviteter
  • Workshops og oplæg for ledelse, mellemledere og medarbejdere
  • Evaluering og kvalitetssikring.
Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk