Sikker skriftlig kommunikation i organisationen

Forstår medarbejderne altid de informationer, der er vigtige for at udføre arbejdsopgaverne selvstændigt og i den kvalitet, der er aftalt med kunden? Skriver ledelse og stabsmedarbejdere altid informationer, beskeder, instruktioner, vejledninger m.v. i et lettilgængelig sprog, medarbejderne kan handle på? Opstår der nogle gange misforståelser om arbejdsopgaver i det daglige? Får ledelsen de informationer fra medarbejderne, der er nødvendige for at sikre dokumentation, kvalitet og sikkerhed?

Dette tilbud retter sig især mod virksomheder med kortuddannede medarbejdere - og/eller med medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

FLORIS Consult tilbyder:

  • Eftersyn, hvor vi tager temperaturen på de skriftlige instruktioner, vejledninger mv. - meget gerne med inddragelse af medarbejdere med kort uddannelsesbaggrund.
  • Omskrivning af konkrete instruktioner, vejledninger, planer mv.. Evt. udarbejdelse af alternative instruktioner og vejledninger - fx med kombination af visuelle fremstillinger og tekst.
  • Udarbejdelse af vejledninger eller retningslinjer for god skriftlig kommunikation med udgangspunkt i virksomhedens egne tekster og målrettet de medarbejdere og ledere i staben, der skriver til andre medarbejdere.
  • Workshops for medarbejdere, der skal træne skriftsproglige færdigheder.

FLORIS Consult har sammen med Råd om Undervisning og Uddannelse arbejdet med forskellige ydelser inden for dette område - for forskellige typer virksomheder. Se case Elite Miljø A/S: Sikker kommunikation.

Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk