Analyser og evaluering

Virksomheder sætter tiltag og udviklingsprojekter i gang, men hvordan følges processen op og hvordan implementeres processen? Hvordan får I viden om succes´er, problemfelter og udviklingsmuligheder i egen praksis? Hvordan kan I sætte scenen for en proces med refleksion og fokus på forandringer i og af praksis?

FLORIS Consult har for forskellige kunder løst analyse- og evalueringsopgaver – om fx kompetenceafdækning, praksisnær kompetenceudvikling, seniorer i et sporskifte, flygtninge- og indvandrere.

FLORIS Consult bidrager med rådgivning og praktisk gennemførelse af:

  • Design af evaluering og analyser
  • Procesevaluering
  • Evaluering af det samlede forløb – i forhold til formål, succeskriterier og sideeffekter.
Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk